Tjenester

Opplæring

Å lære opp våre kunder ser vi på som en av de viktigste investeringer for oss selv og våre kunder. Et produkt blir ikke bedre enn det personale som tar hånd om den.

Installasjon

Ved installasjon av en maskin eller anlegg, er det viktig at den utføres av kyndig personell. Våre serviceteknikere har lang erfaring i å installere store og kompliserte anlegg såvel som enkelt-maskiner. Å komme raskt igang med produksjonen er nødvendig for at investeringskalkyler og leveringstider skal holde.

Ombygging

Ombygging av maskiner kan gjelde mange ting. Sikkerhetsutstyr, nye styresystem, montering av ekstrautstyr, renovering mm. Dette krever bred erfaring med ulike typer produksjon og utstyr. Våre serviceteknikere har slik erfaring.

Vedlikehold

Et selskap som leverer avansert produksjonsutstyr trenger service-personell som har erfaring og effektivitet. Dagens linjer produserer ofte i flere skift pr døgn og med begrenset bemanning. Da øker kravene til forebyggende vedlikehold og service for å slippe uventede stopp. Vi tegner en serviceavtale med deg som garanterer et godt planlagt forebyggende vedlikehold av ditt utstyr.

Akuttservice

På tross av et godt planlagt, forebyggende vedlikehold inntreffer iblant uventede stopp som setter din samarbeidspartner på prøve. Å raskt kunne innfinne seg når kunden har problemer, er vanligvis den største utfordringen en serviceavdeling har å hanskes med. Dette oppnås med hjelp av planlegging, fleksibilitet og et nært samarbeid med kunden.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
778 41046